Над 22 хил. семейства в Старозагорско са получили семейни помощи за деца за първо тримесечие на 2018

Броят на лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане за първо тримесечие на 2018 год. общо за област Стара Загора е 1391. В сравнение със същия период на миналата година, броят на лицата и семействата е с 380 по-малко.

Общо за област Стара Загора са начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца за първо тримесечие на 2018 год. на 22518 семейства. В сравнение със същия период на миналата година, семействата са с 631 по-малко.
Броят на санкционираните семейства, с допуснати от децата им 5 или повече неизвинени отсъствия в училище за първо тримесечие на 2018 год. е 1133, децата са 1334. Броят на санкционираните семейства на деца в предучилищна възраст, допуснали отсъствия повече от 3 дни е 221, децата са 229.

За Старозагорско са начислени добавки за социална интеграция за първо тримесечие на 2018 год. на 17 905 лица с увреждания. В сравнение със същия период на миналата година, броят на лицата с увреждания е намалял с 345. Целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия е отпусната на 1084 лица, със 148 по-малко от миналата година.

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на безплатен винетен стикер за 2018 год. до 23.04.2018 год. е 8115, със 124 повече от същия период на миналата година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top