Откриха център по медиация към ТПП - Стара Загора

В залата на Търговско-промишлена палата - Стара Загора се проведе учредително събрание на Център по медиация към Търговско- промишлена палата - Стара Загора. Центърът е продължител на дейността на Център по търговска медиация към Палатата, сформиран през 2006 г. и има за цел да обедини медиаторите от област Стара Загора за прилагане възможностите на медиацията. На събранието се приеха Правилник за дейността на Центъра по медиация и всички необходими документи за дейността му. Одобри се и програма за презентиране на медиацията пред работодатели, организации, институции и учебни заведения на територията на област Стара Загора, с които Центърът по медиация активно ще партнира.

За председател на Центъра по медиация беше избран адв. Мариана Илчева, а за зам.- председател – адв. Гергана Атанасова. Една от първите дейности на Центъра по медиация е провеждане на обучения през 2018 г. в Стара Загора от обучаващи на международно ниво: по обща медиация в два модула в периода 17 - 19 и 25 - 27 май и по семейна медиация, в периода 8 - 10 юни. Предвидена е възможност за включване на медиатори във втория модул на общата медиация за обучение отосно новостите в медиацията в Европа и в САЩ. 

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top