Безработицата в Стара Загора падна до 3%

Равнището на безработица през февруари е 5,0 на сто при 7,0 на сто за страната. Равнището на безработица се понижава спрямо предходния м. януари с 0,1%. Спрямо февруари 2017г. равнището на безработица намалява с 1.2% /от 6.2 на
5.0%/. Към 28 февруари 2018г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 7 383, като спрямо предходния месец е отчетено намаление от 199 души, а в сравнение с м. февруари 2017г. регистрираните безработни са с 1 753 по-малко /от 9 136 на 7 383/.

С най-ниско равнище на безработица са общините: Стара Загора – 3,0% и Казанлък – 3,5%, а с най-високо – община Николаево – 35,2% и община Братя Даскалови – 32,9%. Област Стара Загора се нарежда на четвърто място по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след областите София (2,1%), Габрово (4.5%) и Варна – (4.9%).

Новорегистрираните лица през месеца са 854 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Най-много са регистрираните от сектор „Услуги” – 39,0% /333 бр./, 28,7% са регистрираните от сектор „Индустрия” /245 бр./, от Аграрния сектор – 4,3% /37 бр./. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца, са 239 – 28%. През февруари 2018г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 4 122 жени /55,8%/ и 3 261 мъже /44,2%/. Броят на жените намалява спрямо месец януари 2018 г. с 96, а при мъжете намалението е със 103. Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55г. – 20,3% /1 503/ и от 50 до 54г. – 11,7% /865/. С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,7% /122/.Безработните над 50г. са 2 368 – 32,1% от общо регистрираните,

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top