22 септември 2020

Казуси за качество на административно обслужване бяха сред основните питания на съвместната приемна на секретаря на общината и омбудсмана

С посредничеството на обществeния посредник Стара Загора Надежда Чакърова-Николова   днес бе проведена съвместна приемна за гражданите със секретаря на община Стара Загора Делян Иванов . Интересът към приемната доказа, че пряката връзка с гражданите и  взаимодействието между институциите е много важно за своевременно и адекватно решение на поставените проблеми. Бяха изслушани осем казуса, свързани с качество на административно обслужване, поземлена комисия, неясноти по прилагане на общински нормативни актове, екологични  и други въпроси в ресора на дейността на секретаря и местния омбудсман.

С днешните постъпили сигнали от встъпването в длъжност общият им брой става  78, от които 70 са решени с намесата на обществения посредник в различни области - като подобряване на градска среда, осигуряване на паркоместа за хора с увреждания, социално подпомагане, обществен транспорт и т.н. Днешните постъпили жалби ще бъдат разгледани и предприети необходимите проверки съобразно законовия срок. Все повече граждани търсят информация и намесата на местния омбудсман, познават правомощията и разчитат на полезността и доверието за работа в полза на гражданите, затова в края на месец март предстои организирането на изнесени приемни на обществения посредник в село Хрищени и Преславен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top