83 случая за деца в риск в Стара Загора през януари

За първия месец на годината са постъпили 83 сигнала за деца в риск. Случаите, по които работи Отдел „Закрила на детето“ в момента са 1026 или средно по 73 случая на социален работник. Издадени са 21 заповеди за предприемане/прекратяване на мярка за закрила за дете или за реинтеграция на дете в биологичното семейство. Сред тях:настаняване на дете в институция-4;пренастаняване на дете в институция – 1; прекратяване настаняването на дете в институция и настаняване в приемно семейство – 1; прекратяване настаняването на дете в институция и реинтеграция в биологичното му семейство –1 ;прекратяване настаняването в институция, поради осиновяване – 4; прекратяване настаняването в институция, поради смърт на детето – 3.

Има издадени 10 направления за ползване на социални услуги.       

На територията на община Стара Загора се предоставят социални услуги в Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/, управляван от Институт за социални дейности и практики, гр. София. КСУДС се намира на адрес: гр. Ст. Загора, ул. „Хр. Ботев“ № 205 и предлага пакет от услуги, предназначени за деца и семейства. Услугите са насочени към хора, които преминават през трудни етапи от живота си – раздяла, развод, имат междуличностни проблеми в семейството и др. и са ориентирани към психологично консултиране и подкрепа
 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top