СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 13.02.2018 г.

1. РАБОТНИ  МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- 1 инженер, механик
- 1 технолог
- 1 ветеринар
- 1 зооинженер
- 1 търговски представител
- 1 инженер, поддръжка
- 1 инструктор, диетично хранене
- 1 старши счетоводител

2. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

- 1 ветеринарен техник
- 1 крояч, текстил
- 1 технически сътрудник
- 1 техник, механик
- 8 монтажник, кабели
- 8 машинен оператор, производство на кабели
- 2 продавач-консултант

3. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С РАБОТНИЧЕСКИ ПРОФЕСИИ

- 1 готвач, заведение за бързо хранене
- 1 работник, зоопарк
- 1 работник, производство на фуражи и фуражни добавки
- 2 камериерка
- 3 чистач/хигиенист
- 11 заварчик
- 5 шлосер-монтьор
- 9 работник, строителство
- 2 стругар
- 6 аргончик
- 1 автомонтьор
- 2 сервитьор

Агенцията по заетостта стартира проучване на работодателските потребности от кадри

Агенцията по заетостта стартира на своята електронна страница проучване на потребностите на работодателите в България от кадри. Представителите на бизнеса могат да посочват директно в on-line анкетен формуляр обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените от тях работници и специалисти.

В разработената от Агенцията по заетостта анкета въпросите са свързани с търсеното професионално направление или област на висшето и средното образование, с конкретни професии от утвърдения от МОН Списък на професиите за професионално образование и обучение /СППОО/, както и с търсенето на кадри без специална квалификация.

Работодателите ще имат възможността да отбелязват и т.нар. „меки умения”, които е необходимо да притежава техният персонал, както и очакванията си за вид и обхват на търсени професии в по-дългосрочен план – след 3 до 5 години.

Потребностите на работодателите ще се проучват два пъти в годината – през февруари и през август. Въз основа на събраната емпирична информация ще се определят по-нататъшните приоритети на областната и националната политика в сферата на образованието, обучението и насърчаване на заетостта. Анализът на потребностите на бизнеса от работна сила ще подпомогне правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване срещането на търсената и предлагана работна сила. Информацията от анкетите ще се обобщава на областно ниво от експертен екип с представители на държавната и местна власт, национално представените организации на работодателите и синдикатите, браншови и други организации.Агенцията по заетостта очаква работодателите да се включат активно в проучването, резултатите от което ще бъдат в полза на всички участници в трудовия пазар и развитието на потенциала на работната сила.

Анкетният формуляр ще може да се попълва до 28 февруари 2018 г. на електронната страница на Агенцията по заетостта в рубриките „Проучване за потребностите от работа сила” и „На фокус”, а на следващ етап - и на електронните страници на областните администрации в страната.

Информация за работни места ще получите в Дирекция „Бюро по труда”-гр. Стара Загора при трудовия си посредник – ет.1, „лице в лице”  или ет.2  стаи 101, 102 и 103.


УВАЖАЕМИ РАБОТОДАТЕЛИ,
Нашите услуги са безплатни и акуратни!За заявяване на работни места:

Дирекция “Бюро по труда” 

Стара Загора-6000,
ул. "Стефан Караджа"  № 8
ел.адрес: 912btsz@gmail.com
  042/697545, 042/697546,0878274955, 042/697581,0878274936
Телефоните са само за работодатели

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top