Строим повече жилищни сгради през 2017 г. в старозагорска област

През четвъртото тримесечие на 2017 г. местните администрации в област Стара Загора са издали разрешителни за строеж на 62 жилищни сгради с 410 жилища в тях и 49 559 кв. м разгъната застроена площ и на 65 други сгради с 21 086 кв. м разгъната площ.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 31.9%, жилищата в тях - с 9.5%, а общата им застроена площ - с 9.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава спад с 20.7%, а при тяхната разгъната застроена площ - с 33.2%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 31.9%, жилищата в тях - със 119.3%, а разгънатата им застроена площ - със 169.1%. Броят на издадените разрешителни за строеж  на други  сгради намалява с 48.4%, а общата им застроена площ - с 57.0%.

През четвъртото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 34 жилищни сгради с 235 жилища в тях и 24 975 кв. м обща застроена площ и на 44 други сгради с 31 598 кв. м разгъната площ.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по-малко с 53.4%, жилищата в тях - с 46.0%, а общата им застроена площ - с 49.1%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад с 6.4%, докато тяхната РЗП се увеличава с 33.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 25.9%, жилищата в тях - със 179.8%, докато  разгънатата им застроена площ намалява с 2.4%. Започнатите други видове сгради нарастват с 57.1%, а общата им застроена площ - със 194.2%.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top