Леко увеличение на безработицата отчитат в Стара Загора

Равнището на безработица в област Стара Загора през декември 2017 година се запазва  5,0  при  стойност на показателя за страната 7,1. Спрямо предходния месец равнището на безработица в страната нараства с 0,2 пункта. По общини в област Стара Загора е както следва: с най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – /3,1 – нараства с 0.2% /, следвана от Казанлък /3.6 нараства с 0.1% /, а с най-високо - община Николаево /37,7,  продължава да намалява с 5,6%/, следвана от Братя Даскалови – /34,1%, запазва се /.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец декември нарастват със 120 броя. Общият им брой достигна 2393. В отчетния месец общият брой на обявените работни места е 239, от тях 239 са несубсидирани работни места, което е с 122 бр по-малко спрямо заявените през ноември. Броят на работните места по проекти, финансирани по ОП РЧР общо за месеца са 30 бр. , предходния са били 26.  СРМ от частния сектор са 183, което е 77% от всички заявени, показателят нараства с 3%.

Безработните, постъпили на работа в отчетния месец са 215, което е с 169 по-малко от ноември. От тях 202 са започнали работа на несубсидирани работни места; по програми, финансирани от Държавния бюджет и по мерки няма започнали.; по схеми на ОП РЧР – 13 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top