Осъдиха на 2 години “условно“ мнимия кардиолог д-р Иван Вуцов

Днес по обвинителен акт на Районна прокуратура - Стара Загора е осъден Иван В., на 57 г., за това, че през периода 11.06.2010 г. до 27.12.2013 г. в гр. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, съзнателно се ползвал от преправен официален документ, за придобита квалификация - Свидетелство за призната специалност за придобиване права на специалист по „Кардиология” от 01.06.1996 г., като преправката се състои в удостоверяване на придобити права на специалист по „Кардиология“ от 01.06.1996 г., издадено от Медицински университет – София, както следва:

- на 11.06.2010 г. пред Управителя на МБАЛ ”Св. Иван Рилски”ЕООД-гр. Стара Загора, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - Свидетелство за призната специалност, за придобиване права на специалист по „Кардиология” от 01.06.1996 г., като преправката се състои в удостоверяване на придобити права на специалист по „Кардиология“ от 01.06.1996 г., издадено от Медицински университет – София;

- на 10.10.2012 г. пред Изпълнителния Директор на МБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - Свидетелство за призната специалност, за придобиване права на специалист по „Кардиология” от 01.06.1996 г., като преправката се състои в удостоверяване на придобити права на специалист по „Кардиология“ от 01.06.1996 г., издадено от Медицински университет - София;

- на 27.12.2013 г. пред Управителя на МБАЛ ”Св. Иван Рилски”ЕООД-гр. Стара Загора, съзнателно се ползвал от преправен официален документ - Свидетелство за призната специалност, за придобиване права на специалист по „Кардиология” от 01.06.1996 г., като преправката се състои в удостоверяване на придобити права на специалист по „Кардиология“ от 01.06.1996 г., издадено от Медицински университет – София;

като от него за самото съставяне не може да се търси наказателна отговорност - престъпление по ч.316 вр.чл.308,ал.2 вр.ал.1 вр.чл.26,ал.1 от Наказателния кодекс.

Районен съд - Стара Загора е разгледал делото по общия ред, в 14 съдебни заседания, като са били разпитани свидетели и приети писмени доказателства. Участвалият в съдебно заседание прокурор, е поискал на подсъдимия да бъде определено наказание три години „лишаване от свобода“, като на основание чл.66,ал.1 от Наказателния кодекс, изпълнението на наложеното наказание да бъде отложено за срок от пет години. След като бил признат за виновен от Районен съд - Стара Загора, на подсъдимия Иван В. е наложено наказание „лишаване от свобода” за срок от две години условно с изпитателен срок от четири години.

В хода на производството, водено срещу Иван В., е установено, че през 1985 г. завършил висше образование „Медицина“.  След това започнал започнал специализация по “Вътрешни болести” и през 1991 година след успешно положен държавен изпит той придобил права на специалист по ”Вътрешни болести“. През същата година Иван В. подал документи да бъде зачислен за специализация по „Кардиология”. Със Заповед № 01772/25.09.1991 г. бил зачислен за специализация с база Първостепенна окръжна клинична болница – гр. Стара Загора, като е започнал специализацията на 01.07.1991 г. За обучението му по специалност „Кардиология” му била издадена книжка на специализиращия. През месец март 1995 г. и през месец май 1996 г. Иван В. се явил на държавните изпити за специалност „Кардиология“, които не издържал.

След второто си неуспешно явяване на държавен изпит по специалност „Кардиология”, в началото на месец юли 1996 година, подсъдимият Иван В. поискал от Медицински университет - София да му бъде издаден дубликат на дипломата за специалност „Вътрешни болести“, тъй като бил изгубил оригинала. Именно този дубликат с номер 002320 бил преправен, като на мястото на специалност „Вътрешни болести“ била изписана специалност „Кардиология“. Този преправен официален документ подсъдимият използвал от 1996 година до 2014 година в различни лечебни заведения, пред Българския лекарски съюз, пред Районната здравноосигурителна каса и в Медицинския университет в гр. София.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top