Експерти застанаха зад проекта за ремонт на оградата във Второ основно училище в Стара Загора

Проектът за ремонт на оградата на Второ основно училище в Стара Загора бе обсъден публично снощи в зала „П. Р. Славейков“ в Общината.

Кметът Живко Тодоров, главният архитект Виктория Грозева и екип от общински специалисти , арх. Петър Киряков, председател на Камарата на архитектите в Стара Загора, арх. Иван Иванов, бивш главен архитект на града, директорът на Второ основно училище Милена Желязкова, представители на училищното настоятелство и граждани, обсъдиха  проблема с пропуканата и опасно наклонена ограда на Второ основно училище и проекта за нейното обновяване.
„Получихме гневни писма от родители, както и сигнали от директора на училището по повод оградата. Проектът включва премахване на няколко дървета, на база проекта са издадени разрешителни. Това не е мое решение, а е съобразено с актуалната обстановка. За да не се нагнетява напрежение, решихме да дадем възможност на специалистите да обяснят проблема“, каза в началото на срещата Живко Тодоров. По думите му, е важно какво ще кажат специалистите за реализирането на проекта.

Архитект Петър Киряков обясни, че от Камарата на архитектите в града е поискано второ мнение по проекта. „Това е единствено възможното решение на ситуацията“, категоричен бе арх. Киряков. Той подчерта, че даването на гласност е най-правилната политика и апелира към спокойствие и трезва преценка.

Според главният архитект на Община Стара Загора Виктория Грозева, специално назначената комисия от Общината е установила, че  оградата е наклонена към тротоара и има пукнатини, с което представлява заплаха за минувачи и учащи. Предлага се да се извърши изсичането на 9 броя дървета и премахване на корените им и да се възложи проект и да се изгради нова ограда с подпорна стена по южната граница на имота на училището. Към момента е възложен проект за „Подпорна стена и ограда по южната граница на ІІ основно училище „П.Р.Славейков“, който е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство към Министерство на културата,  тъй като сградата на училището е паметник на културно-историческото наследство от местно значение и попада в обхвата на археологически резерват „Августа Траяна“.  От Министерство на културата са поискали проектът да бъде одобрен от директора на училището и от училищното настоятелство. Тя обясни още , че е предвидено компенсаторно залесяване в имота или извън него, което ще бъде съгласувано с директор и настоятелството.

“Най-напред мислим и сме отговорни за безопасността да запазим живота на нашите деца. Никой не иска да маха дървета, които не пречат. В случая е важно становището на експертите и архитектите”, заяви директорката Милена Желязкова.
В хода на дискусията бях поставени въпроси за възможността да бъдат опазени дърветата и за други варианти за ремонт на оградата. Експертите обаче бяха категорични, че желанията са неизпълними в този случай.  Стана ясно още,  че не е възможно да бъдат реализирани предложения за използване на част от прилежащия тротоар, тъй  Законът за устройство на територията не го позволява, а и под тротоара минават важни комуникации.

„Сега е моментът да се подменят дърветата, защото са стари и опасни, трябва да се направи ново озеленяване с иглолистна растителност, която да се превърне в зелена бариера за праха от улицата“, коментира арх. Иван Иванов.
Представители на училищното настоятелство също подкрепиха проекта.
„Най-важно е мнението на експертите. Ще пристъпим към изпълнение на проекта, защото мислим, че така е правилно“, каза в края на срещата кметът Живко Тодоров.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top