Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 60 лица през ноември

За периода от 1 до 30 ноември 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура гр. Стара Загора са решили по същество 59 наказателни производства, като в съда са били внесени  59 прокурорски акта срещу 60 лица. От тях 19 обвинителни акта срещу 19 лица,  33 споразумения за решаване на делото срещу 34 лица и 7 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 7 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени, съответно: едно дело с прокурорски акт за престъпления срещу личността (причиняване на телесна повреда,), 3 дела за престъпления против брака и семейството (за неполагане на грижи за дете, неплатена издръжка, съжителстване на семейни начала с непълнолетно лице), 9 дела срещу 10 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабеж, измама, противозаконно унищожаване/повреждане на чужди вещи), 2 дела за престъпления против стопанството (изпадане в неплатежоспособност, държане на акцизни стоки, без бандерол), 3 дела за документни престъпления (невярно деклариране, ползване на неистински/преправени документи), 1 дело за престъпления против реда и общественото спокойствие (получаване на нетрудови доходи по неморален начин) и 40 дела срещу 40 лица за общоопасни престъпления (държане на огнестрелни оръжия, боеприпаси или взривни вещества, пътно-транспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества, управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на моторно превозно средство с регистрационни табели за друго превозно средство, управление на нерегистрирано МПС, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top