Обсъждат „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“ в Стара Загора

На 07 декември 2017 г. от 9.30 часа в конферентната зала на хотел Мериан палас, Стара Загора ще се проведе кръгла маса на тема „Квалификацията на педагогическите специалисти – тенденции и перспективи“. Събитието се провежда в изпълнение на Национална програма „Квалификация” 2017 г. на МОН и се организира от Департaмента за информация и повишаване квалификацията на учителите на Тракийски университет, Стара Загора.

Основната цел на кръглата маса е да фокусира вниманието на представители на педагогическата общност към ключови аспекти от продължаващата квалификация на педагогическите специалисти относно триадата: квалификация, професионално-квалификационни степени и кариера.

В деня на кръглата маса очакваме около 120 представители на педагогическата общност от цялата страна. Официални гости ще бъдат заместник министър на образованието и науката г-жа Таня Михайлова, г-н Лазар Додев – директор на Дирекция „Квалификация и кариерно развитие” на МОН, експерти отговарящи за квалификацията на педагогическите специалисти на МОН, директори, експерти на РУО, специалисти от общински образователни администрации, университетски преподаватели, заинтересовани от проблемът за квалификация на педагогическите специалисти, учители, представители на НПО и синдикални организации и др.

Един от основните проблеми, свързани с политиките за подобряване на качеството на българското училищно образование и съответствието му към европейските образователни стандарти, е проблемът за подобряване на професионализма на педагогическите специалисти, чрез повишаване на тяхната квалификация. С влизането в сила на ЗПУО и Наредба12 на МОН, са създадени нормативните условия за успешното реализиране на този елемент от процеса на професионалното развитие на учителите. Независимо от това, в образователните институции съществуват дефицити по отношение на: единни изисквания и процедури на институциите, присъждащи ПКС; усъвършенстване на системата за придобиване на ПКС по форма и съдържание; качеството на предлаганите квалификационни услуги; реалното въвеждане на иновации в процеса на обучение; валидиране на самостоятелното учене и други.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top