1555 души в община Стара Загора ще получат целева помощ за отопление

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2017-2018 год. общо за област Стара Загора е 7442, в т. число издадени заповеди за отпускане на целевата помощ 6209; отказани 1233. Най-голям е броят на подадените заявления от лица и семейства с настоящ адрес в община Стара Загора – 1555, община Чирпан - 1365, община Братя Даскалови – 855; община Казанлък – 771, община Николаево – 627, община Мъглиж – 589; община Гурково – 543, община Раднево – 435; община Гълъбово – 321; община Павел баня – 313; община Опан – 68. В сравнение със същия период на миналия отоплителен сезон, приетите заявления са 434 по-малко, съобщиха от Регионална дирекция социално подпомагане.

От институцията допълват, че през месец октомври лицата и семействата, подпомогнати с месечна помощ по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е 1509, изплатената сума е в размер на 126470 лв.Начислени помощи по Закона за семейни помощи за деца е за 19962 случая, изплатена сума 1 934 763 лв.

Броят на подадените заявления-декларации за отпускане на еднократна помощ за първокласници по реда на чл. 10а от Закона за семейни помощи за деца общо за област Стара Загора е 1901. Броят на издадените заповеди за отпускане на помощта е 1830 за 1863 деца. Броят на издадените заповеди с отказ за отпускане на помощта е 71. В сравнение с миналата година броят на подадените заявления- декларации за еднократна помощ за първокласници е с 233 по-малко.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top