Новият състав на Клиентски съвет към EVN България проведе първата си среща в Стара Загора

В Стара Загора се проведе първата работна среща на новия състав на Клиентски съвет към EVN България - група от битови клиенти, които участват в дискусии с представители на компанията. Новият, трети състав е продължение на инициативата, стартирала преди 4 години. Участниците в Клиентски съвет имат възможност да предложат конструктивни идеи и препоръки за подобряване услугите и дейността на компанията. Заседанието в гр. Стара Загора беше общо 10-то поред за инициативата.

Eксперти от EVN България обсъдиха с участниците актуални въпроси, касаещи клиентското обслужване на дружеството. Участниците бяха запознати с редица подобрения в предоставяните услуги, начините за контакт с дружеството, инициативите за срещи с клиенти по места и др.

Клиентски съвет е платформа за директна дискусия и обсъждане на въпроси, касаещи клиентско обслужване и услуги. Участниците в Клиентския съвет бяха избрани през октомври 2017 г. след процедура по кандидатстване като участието е доброволно и безвъзмездно.

Клиентският съвет се организира под мотото „Вашите идеи създават промяна" и е в подкрепа на непрекъснатия стремеж на дружеството за повишаване на клиентската удовлетвореност. Той има консултативна роля за дейността на дружествата в групата EVN България, които подлежат на стриктни регулативни норми съгласно българското законодателство.

Дружеството вярва, че съвместният активен диалог с клиентите по места ще допринесе за по-нататъшно развитие на предлаганите услуги, като в центъра на внимание се поставят клиентите и техните потребности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top