Обс гласува минимални и максимални цени на такситата в Стара Загора

560 броя да бъдат таксиметровите автомобили, които да работят на територията на община Стара Загора, е записано в предложение на кмета Живко Тодоров, което ще гледат общинските съветници на свое заседание този четвъртък.

На заседателите се предлага да гласуват минимална цена за таксиметров превоз на пътници-за един километър пробег тя да е в размер на 0.70 лв. за дневна и нощна тарифа. Максималната да бъде 0.90 лв. за дневна и нощна тарифа, валидни за територията на община Стара Загора, е записано още в предложението на кмета.

През ноември, общинските съветници ще разгледат на първо четене и Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга  „Социално жилище” на територията на община Стара Загора, с която да бъдат установени редът и критериите, по които ще се ползват те.

Старейшините ще направят и промяна в Инвестиционната програма на Общината, с което ще бъдат преразпределени остатъчните средства от сключените обществени поръчки по ЗОП с по-ниски стойности от предвиденото. Сумата е над 115 хил. лева и ще бъде прехвърлена в дейности по поддръжката на техническата инфраструктура и текущи ремонти, спрямо приоритетите на Общината.

Общинският съвет ще разгледа още и поемане на ангажимент за създаване на нови социални/здравни услуги по приоритетна ос 5„Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. С това се предвижда изграждане на два нови центъра за настаняване от семеен тип в Стара Загора и две преходни жилища за деца от 15 до 18 г.  в село Богомилово.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top