Откриват зала за терапевтична работа с деца в Стара Загора

На 30 ноември от 11,00 до 12,30 часа ще се състои официално откриване на зала за терапевтична работа с деца в сградата на Централното управление на Сдружение “Самаряни”, съобщиха от организацията.Сдружение „Самаряни“ има дългогодишен опит в предоставянето на социални услуги в подкрепа на уязвими групи хора.

Една от най-ранните и основни програми, по които организацията развива своята дейност, е Програма “Закрила и подкрепа на жертви на насилие”. Тя стартира през 2004 г. с разкриването на най-големия в страната Кризисен център “Самарянска къща”. Година по-късно, към него започва обособяването и функционирането на две допълнителни звена, които понастоящем вече са част от Консултативно-информационен център “Самаряни” (КИЦ), създаден също в рамките на дейността на тази програма.

Днес КИЦ обединява в себе си няколко различни звена, които се развиват в отговор на необходимостта от предоставяне на социални услуги на лица, които се намират в рискова ситуация, станали са жертва или свидетели на оказано насилие или трафик, но не се налага за тях да се извършва настаняване: звено “Консултативна телефонна линия”, с номер 042/64 11 11; звено “Приемна за подкрепа”; звено “Корекционни програми” и звено “Терапевтични програми”.

В рамките на дейността на КИЦ, стартира разработването и прилагането в практиката на цялостна Терапевтична програма за работа с деца за справяне с насилие, която включва провеждане на терапевтични групи за деца - “Изиграй насилието!”, и специализирани занятия по превенция - “НЕнасилие в моето училище!”.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top