20 септември 2019

Близо 105 хиляди са работещите в Старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.2% спрямо края на юни 2017 г., като достигат 104.8 хиляди. Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.0%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0% и „“Строителство“ - с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 6.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 34.4 и 12.5%. В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.4 хил. повече, в сравнение с края на септември 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 1.9 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.6%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 11.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на септември 2017 г. спрямо края на септември 2016 г. има в икономическа дейност „Образование“ - с 0.4 хил., а в процентно - в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“ (със 17.5%).

Коментирай!

#1
“КВАЛИТЕТ-21“ - 2017-11-22 19:46:23

Наемаме шарани за работа по корабите-е-е... в Ракитница.

Още новини

Scroll To Top