1 011 лв. е средната месечна работна заплата в област Стара Загора

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2017 г. е 988 лв., за август - 993 лв. и за септември - 1 052 лева. През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 011 лв. и остава на същото ниво спрямо второто тримесечие на 2017 година. Най- голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.2%, а най-голямо намаление - в икономическа дейност „Образование“ - с 4.1% .

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2016 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 35.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 20.1% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 19.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София(столица) (1 405 лв.).

Коментирай!

#1
“КВАЛИТЕТ-21“ - 2017-11-17 18:35:13

НИМА?.................................................... ... амин!

Още новини

Scroll To Top