РИОСВ:Няма замърсяване на въздуха в Стара Загора

След сигнал за скъсан газопровод в центъра на Стара Загора, РИОСВ възложи на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда извънредни измервания на въздуха. Контролът на атмосферния въздух се извърши с преносима апаратура в три точки около сградата на община Стара Загора. Данните от измервания не показват завишение на нормите по наблюдаваните показатели.

Не са регистрирани превишения и от стационарния мониторингов пункт за контрол на въздуха в парк „Зелен клин” .

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top