Започна строежът на 73 жилищни сгради

През третото тримесечие на 2017 г. в област Стара Загора е започнал строежът на 73 жилищни сгради с 435 жилища в тях и 49 097 кв.м обща застроена площ, и на 47 други сгради с 23 694 кв.м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са по- малко с 13.1%, докато броят на жилищата в тях се увеличава с 25.7%, а общата им застроена площ - с 13.2%. При броя на започнатите други видове сгради е регистриран спад със 76.5%, а при тяхната РЗП - с 47.6%.

В сравнение с третото тримесечие на 2016 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 30.4%, жилищата в тях - със 79.8%, а разгънатата им застроена площ - с 56.7%. Започнатите други видове сгради намаляват с 11.3%, а общата им застроена площ - с 39.4%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top