22 септември 2023

Община Стара Загора показва добри практики за социални и здравни услуги

Община Стара Загора е домакин на Първата Национална среща на експертите по социални дейности и здравеопазване от общините в България. Форумът, който се провежда днес и утре в хотел „Верея“,  е организиран от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ) в партньорство с Национален алианс за социална отговорност.

Ще бъдат обсъдени идеи за промени в нормативната уредба за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги, както и възможности за подобряване качеството на здравните грижи в детските градини и ясли и обезпечаване с ресурси на здравните кабинети в училищата.

Общината домакин Стара Загора ще представи добри практики за социални и здравни услуги.  Участниците в срещата ще посетят Център за ранно детско развитие, Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи, Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни с психични разстройства и Дом за пълнолетни лица с физически увреждания.

Преди началото на дискусиите с едноминутно мълчание участниците почетоха паметта на загиналите при наводненията в Бургаско.
„Нашата мисия да бъдем заедно тук днес е много важна. Пожелавам ползотворна среща, защото зная колко натрупани мълчания има, сега в работна атмосфера имате възможност да постигнете добри решения. Община Стара Загора предоставя повече от 36 социални и здравни услуги и то добре, затова получихме наградата на Националното сдружение на общините, затова и ни предложиха да бъдем домакини на тази първа среща“, каза при откриването ресорният зам.-кмет Иванка Сотирова. Тя призова на терен да бъдат намерени възможности за решения на казусите в работата на социалните и здравни експерти. Призова ги към човещина и да не забравят, че всички сме хора.

В срещата участват: Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, Росица Димитрова, зам.-министър на труда и социалната политика; Валентин Димитров, заместник- председател на Държавната агенция за закрила на детето; експерти от Министерството на труда и социалната политика, Агенцията за социално подпомагане, Министерството на здравеопазването и Управляващите органи на оперативни програми „Развитие на човешките ресурси 2014-2020“ и „Региони в растеж 2014-2020“.

Над 140 пък са експертите, началник-отдели, директор дирекции и ресорни заместник-кметове от общинските администрации; председатели и членове на комисии в общинските съвети, както и доставчици на услуги и представители на неправителствени организации от цялата страна. Участниците ще дискутират по проблемите на превенцията на бедността и социалното изключване, как да осигурим ефективни социални и здравни услуги, балансиране на ангажиментите и отговорностите между различните институции.

Ще бъдат обсъдени и идеи за промени в нормативната уредба за предоставянето на интегрирани социално-здравни услуги, както и възможности за подобряване качеството на здравните грижи в детските градини и ясли и обезпечаване с ресурси на здравните кабинети в училищата.

Форумът си поставя за цел да подкрепи общините в усилията им да предоставят качествени социални и здравни услуги, като насърчи споделянето на добри практики и диалога с централната власт.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top