Безработицата в община Стара Загора падна до 2,8%

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец септември равнището на безработица в област Стара Загора е 5,0 при 6,5 стойност на показателя за страната. Спрямо предходния месец равнището на безработица в страната е било 6,7, а в областта – 5,2 .

Равнището на безработица по общини в област Стара Загора е както следва: с най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – /2,8 - намалява с 0,1%/, следвана от Казанлък /3.5, също намалява с 0,1/, а с най-високо - община Николаево /49,7, намалява с 0,1%/, следвана от Братя Даскалови – /35,1%, намалява с 0,7/.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември също намаляват. Общият им брой достигна 2229 – с 77 лица по-малко от м. август. Равнището на безработица е 2,9 на сто и намалява спрямо предходния месец с 0,1 процентни пункта.

С 9 лица намалява броят на новорегистрираните безработни (455 през септември, 464 през месец август, от тях 270 или 61% са жени). 28 са лицата, завърнали се от чужбина.

Коментирай!

#1
“КВАЛИТЕТ-21“ - 2017-10-25 21:57:55

С наша помощ! Ние можем да намерим работа за всички шарани!...

Още новини

Scroll To Top