Районна прокуратура-Стара Загора предаде на съд 88 лица през месец август

През месец август 2017 г. прокурорите от Районна прокуратура - Стара Загора са решили по същество 86 наказателни производства, като в съда са били внесени  86 прокурорски акта срещу 88 лица. От тях 28 обвинителни акта срещу 30 лица,  47 споразумения за решаване на делото срещу 47 лица и 11 предложения за налагане на административно наказание, по реда визиран в чл.78а от Наказателния кодекс срещу 11 лица.

В Районен съд – Стара Загора са били внесени - 5 дела за престъпления срещу личността (причиняване на телесна повреда, блудство и съвкупление с лице, ненавършило 14 – годишна възраст),  едно дело за престъпление против правата на гражданите (използване на защитени търговски марки), 5 дела за престъпления против брака и семейството (за неплатена издръжка и незаконно съжителство), 17 дела срещу 19 лица за престъпления против собствеността (кражби, грабеж, присвояване, измами), 3 дела за престъпления против стопанството (за несъстоятелност на фирми и държане на акцизни стоки без бандерол), 2 дела за престъпления против дейността на държавни органи, обществени организации и лица, изпълняващи публични функции (набеждаване и неизпълнение на съдебно решение), 6 дела за документни престъпления (ползване на неистински/преправени документи), 3 дела за престъпления против реда и общественото спокойствие (хулиганство, невярно повикване за тревога) и 44 дела срещу 44 лица за общоопасни престъпления (пътно-транспортни произшествия, управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол/наркотични вещества,  управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство, управление на нерегистрирано моторно-превозно средство, държане на наркотични вещества).

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top