Областния съвет за развитие прие стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора

В Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет за развитие, под председателството на Петя Чакърова - заместник областен управител на област Стара Загора. Заседанието се проведе на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 2 от Закона за регионалното развитие и във връзка с чл. 69, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

Участниците в заседанието съгласуваха единодушно Областна стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора /2017 – 2018 г./ Стратегическият документ обхваща период от 2 години и бе подготвен в изпълнение на чл. 196, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Документът бе разработен въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на територията на областта. Той включва описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в област Стара Загора.

Коментирай!

#1
Ел - 2017-09-08 07:43:01

Къде е публикуван и с кого е обсъждан този документ?

Още новини

Scroll To Top