20 септември 2019

Близо 150 хил. души са работещите в Старозагорско

През второто тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 144.7 хил., от които 78.1 хил. са мъже и 66.6 хил. са жени. Коефициентът на заетост в областта е 53.0% (при 52.2% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 8.2 процентни пункта.
 

Коефициентът на заетост при мъжете е 59.9%, а при жените - 46.8%. През второто тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 142.2 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 70.1% (74.5% за мъжете и 65.5% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 10.9 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top