Община Стара Загора с нова услуга за хората с ограничена двигателна активност

Община Стара Загора въвежда нова услуга за гражданите, която да осигури административно обслужване от общинската администрация на възрастни хора и хора с увреждания, които са трудно подвижни или лежащо болни в домашни условия, или настанени в болнично заведение. В по-голямата си част заявленията, според нормативната уредба, задължително се подават лично от лицето-заявител  на услугата или чрез нотариално заверено пълномощно.

За да заявят домашна визита на служител на Центъра за информация и услуги, гражданите трябва да представят бланка 119 на Министерството на здравеопазването, издадена от  Общопрактикуващия (личен) лекар. В нея те ще дават заключение за състоянието на лицето и ще записват, че тя се издава за извършване на административно обслужване в домашни условия, поради невъзможност за самостоятелно придвижване до сградата на общинската администрация. Всеки ОПЛ ще може да издава такава бланка само за пациенти от своята листа.

Това се прави с цел да бъде предотвратена възможността за злоупотреба, обясни секретарят на Община Стара Загора Делян Иванов. Той уточни, че общинската администрация има готовност да обслужва 150 души на месец в рамките на областния град. Услугата ще стартира на 01.09.2017 г., а заявки за домашни визити ще се подават на тел. 042/614 855 или на имейл адрес: delovodstvo@starazagora.bg .
Целта на въведената процедура е да подобри административното обслужване и осъществяване на основната цел на Общинска администрация Стара Загора, записана в Хартата на клиента, а именно „изграждането на модерна администрация, основана на принципите на ефективност, прозрачност и отчетност, в полза на хората, която да улеснява тяхната дейност, да направи комуникацията и отношението между отделния гражданин и общинското управление действително работещи и адекватни на съвременните европейски изисквания“.

Партньори на общината са Регионалната здравно-осигурителна каса, Регионалната здравна инспекция, Старозагорската асоциация на ОПЛ и Районната лекарска колегия към Българския лекарски съюз.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top