Петима се борят за омбудсман на Стара Загора

Петима кандидати се борят за мястото на  омбудсман в община Стара Загора. Това стана ясно по време на заседание на  Временната комисия за избор на обществен посредник за община Стара Загора. Днес комисията разгледа документите на кандидатите и дали отговарят на критериите за заемане на длъжността.

Изискванията, според действащия Правилник за организацията и дейността на обществения посредник са – да бъдат пълнолетни, психически здрави, неосъждани български граждани, с високи морални качества, ползващи се с авторитет и уважение в обществото, с постоянно местоживеене на територията на община Стара Загора, със завършено висше образование – образователна степен „магистър“, и минимум 10 (десет) години осигурителен стаж.

Първият кандидат за омбудсман е Надежда Чакърова-Николова. Тя е завършила магистър по финанси в УНСС София и ГПЧЕ "Ромен Ролан" Стара Загора, владее немски и английски език. Към момента е председател на Зонта клуб Стара Загора и работи като управител в частна фирма.

Вторият желаещ да бъде обществен посредник е Недка Дончева. Тя е завършила Мениджмънт на социалните и педагогически организации-магистратура в Тракийски университет Стара Загора и Социални дейности във Велико Търново. Към момента е социален работник в Дирекция социално подпомагане Стара Загора.

Третият допуснат до конкурса по документи е Мариана Стоилова. Завършила специалност Научен комунизъм в Русия и Английска гимназия в София.Работила е няколко години в Община Стара Загора в Дирекция Евроинтеграция. По настоящем работи като управител на частна фирма.

Четвъртият кандидат за обществен посредник е Диана Искрева-Идиго. Тя е завършила География и ланшафтознание в Софийски университет след което още три магистратури в направлението География, през есента ѝ предстои защита на дипломна работа по Европейско управление в Нов Български университет. Преподавала е английски език в елитни старзагорски гимназии. Заеманата към момента длъжност от нея  е изпълнителен директор на Фондация "Земя завинаги".

Последният кандидат подал документи в законо установения срок е Димитър Нанев. Той е завършил магистър по право. Работи като ел. монтьор в "Автобусни и тролейбусни превози" Стара Загора.

На 9 август от 10.30 часа ще бъде проведен и следващия етап- интервю- с кандидатите.Всеки от членовете на комисията ще оценява и класира кандидатите въз основа на общото им представяне, след което ще бъде изготвено мотивирано предложение до Общинския съвет, съдържащо имената на първите трима показали най-добри резултати. На свое заседание Общинския съвет ще определи спечелилия конкурса за длъжността „Обществен посредник на територията на община Стара Загора“.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top