Девет дружества са наложили запор на сметки на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“

Осем други юридически лица са наложили запор на сметки на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“, Стара Загора, далеч преди EVN България Електроснабдяване да пристъпи към тази мярка, съобщиха от енергийното дружество. ЕVN България Електроснабдяване не приема твърдения, че е единствената причина за невъзможността на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД да оперира със своите банкови сметки

Осем други юридически лица вече са наложили запор на сметки на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ в гр. Стара Загора далеч преди EVN България Електроснабдяване да бъде принудено да пристъпи към тази мярка за принудително събиране на натрупаните задължения.
Това стана ясно от информация, постъпила в компанията по изпълнителните дела на лечебното заведение. Наложеният запор от страна на ЕVN България Електроснабдяване се явява последен – девети по ред, което означава, че компанията ще получи вземанията си едва след като болницата погаси задълженията си към останалите кредитори.

Това обстоятелство на практика обезсмисля евентуални действия на ЕVN България Електроснабдяване за вдигане на наложените запори върху банковите сметки на болница, тъй като те са запорирани от други кредитори далеч преди ЕVN България Електроснабдяване да пристъпи към тази мярка. Вдигането на тези запори с цел опериране от страна на болничното заведение със сметките си зависи не от електроснабдителната компания, а от всички останали кредитори на болницата, които са поискали прилагането на този способ за принудително изпълнение.

С тази информация ЕVN България Електроснабдяване заявява категорично своята позиция, че не приема твърдения от последните дни, че е единствената причина за невъзможността на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ АД, Стара Загора, да оперира със своите банкови сметки. ЕVN България Електроснабдяване напомня, че винаги е подхождала с внимание към финансовото състояние на болницата. Доказателство за това е, че въпреки милионните задължения за потребена електроенергия, трупани години наред, снабдяването към лечебното заведение не е ограничавано или прекъсвано. Това е жест, който ЕVN България Електроснабдяване направи, съобразявайки се с общественото значение на лечебното заведение за региона въпреки политиката си за равно третиране на всички клиенти на електрическа енергия.

ЕVN България Електроснабдяване припомня, че задълженията на УМБАЛ „Проф. Стоян Киркович“ възлизат на над 3,3 млн. лева, което представлява сериозна част от регламентирания от Комисията за енергийно и водно регулиране годишен приход от дейността електроснабдяване, което може да доведе до риск за нормалната работа на компанията, осигуряваща електроенергия за над 1,5 млн. битови и бизнес клиенти в Югоизточна България.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top