Безработицата в Стара Загора падна до 2,9%

През юни равнището на безработица в област Стара Загора е 5,4 при 6,8 стойност на показателя за страната. Спрямо предходния месец равнището на безработица в областта намалява с 0,1 процентни пункта при намаление за страната 0,32. Този показател по области е както следва: с най-ниско ниво е София – град (2.2%), Бургас (3,7%) Варна (3.9%), Габрово (4.3%), на пето място е Стара Загора (5.4). С най-високо ниво на безработица все така е област Видин (17.3 %), на второ място е Монтана (14.9) и Враца (14.4%).

Равнището на безработица по общини в област Стара Загора е както следва: с най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора (2,9% – намалява с 0,1%), следвана от Казанлък (3.6, намалява с 0,1), а с най-високо – община Николаево (49,2, като намалява с 3,1%), следвана от Братя Даскалови  (41,2%).

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда“-Стара Загора през месец юни също намаляват. Общият им брой достигна 2311 – с 93 лица по-малко от м. май. Равнището на безработица е 2,9 на сто и намалява спрямо предходния март с 0,1 процентни пункта.

С 51 лица се увеличава броят на новорегистрираните безработни (451 през юни, 400 през месец май, от тях 284 са жени).
В отчетния месец са обявени 405 несубсидирани работни места, което е с 34 бр по-малко спрямо заявените през май. Броят на СРМ от частния сектор е 331 бр. при 336 в предходния месец, като съотношението спрямо общия брой се запазва.

Към днешна дата 466 (408 миналия месец) са свободните работни места за 193 длъжности. Започва търсенето на учители – 37 работни места общо, от тях 22 са за гимназиален етап на образованието, 5 са за начални учители. От останалите длъжности все така търсени остават машинни оператори в различни сфери, монтажници, строителни техници, строителни работници, продавач–консултанти, в сферата на хотелиерството – готвачи, пом.-готвачи, камериери, работник кухня, бармани, сервитьори; мед. сестри, психолог, матистър фармацефт.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top