РИОСВ – Стара Загора провери 63% от планираните за контрол бензиностанции

Експертите на РИОСВ – Стара Загора провериха  63% от планираните бензиностанции в Старозагорска, Сливенска и Ямболска област. Контролът обхвана техническото оборудване със системи в съответствие с етап ІІ за улавяне на бензиновите пари и тяхната ефективност. Изискването е разписано в Наредба №16 за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини.

Всички оператори трябваше да приведат съществуващите бензиностанции в съответствие с изискванията до края на 2016 г. С изменението на наредбата беше даден двугодишен преходен период на операторите на такива обекти. На два обекта – в Стара Загора и Нова Загора, бяха открити несъответствия с тези изисквания, за което са образувани административно - наказателни производства.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top