Увеличават се издадените книги в Старозагорско през 2016

През 2016 година в област Стара Загора са издадени:108 книги с годишен тираж 24 хиляди, 24 брошури с годишен тираж 17 хиляди и 7 регионални вестника с годишен тираж 547 хил. и еднократен тираж 10 хиляди, сочат данни на Националния статистически институт.

В сравнение с предходната година броят на издадените книги и брошури се увеличава със 7 (5.6%), а средният тираж 1 се увеличава от 240 през 2015 на 311 през 2016 г., или с 29.6%.През миналата година в Старозагорско са издадени 7 вестника с годишен тираж 547 хил., като спрямо предходната година издадените вестници намаляват с 3 (30.0%), а тиражът - с 527 хил.Относителният дял на издаваните вестници в област Стара Загора е 5.2% спрямо регионалните вестници общо за страната, а годишният тираж - 3.0% от тиража на всички регионални вестници.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top