22 септември 2020

EVN запорира сметките на Окръжната болница в Стара Загора

EVN България Електроснабдяване пристъпва към принудително събиране на милионните задължения за неплатена електрическа енергия на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД в гр. Стара Загора - съобщиха от електроразпределителната компания днес. 

Отчитайки специфичния предмет на дейност на лечебното заведение, компанията няма да прекъсне снабдяването с електроенергия, каквато е практиката спрямо всеки друг неизряден длъжник, но ще предприеме запор на банкови сметки и други вземания, се посочва в съобщението.

Общата сума на задълженията, които се трупат от 2013 г. до настоящия момент, възлиза на 3,2 милиона лева, включително с обезщетение за забава, законна лихва и разходи по съдебни и изпълнителни производства - обявяват от EVN, като подчертават, че от 2013 г. насам EVN България Електроснабдяване е полагала целенасочени усилия към разрешаване на ситуацията по доброволен начин, чрез обширна кореспонденция, множество срещи, както с всяко едно от назначаваните през годините ръководства на болницата, така и с представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Областна администрация Стара Загора, Община Стара Загора и други институции. С болницата са били сключвани спогодби за разсрочване на задълженията, като за последната от 3.05.2016 г. лечебното заведение също не е спазвало уговорените погасителни планове. Спорадично заплащаните суми не са били достатъчни, за да покриват дори и текущите задължения за доставена електрическа енергия, а и оследният опит за доброволно уреждане на задълженията останал без резултат - посочва в съобщението си до медиите доставчикът на ел. ток.

Поради това EVN България Електроснабдяване било принудено да пристъпи към предвидените в закона способи за принудително събиране на задълженията по образуваните срещу болницата изпълнителни дела. Милионните задължения на болницата я правели най-големият длъжник на EVN България Електроснабдяване. Като такъв тя вече представлявала сериозен риск за финансовата стабилност на компанията и за нейната възможност да обслужва качествено 1,5 милиона клиенти в Югоизточна България, включително и за обезпечаване на сигурността на доставките на електрическа енергия - се твърди още в изпратеното днес съобщение. 

starozagorci.com

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top