Небето на Стара Загора - дом на рядък вид птици

Любителите на дивите птици и защитниците на природата от Стара Загора вече могат да се наслаждават на представителите на изключително редкия вид белошипи ветрушки, които от вчера летят в небето над града.

Птичките са излюпени във волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани и са част от дейностите по проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE 11 NAT/BG/360. След като престояха известно време във волиера в Центъра, вчера птиците бяха освободени.

Тази методика е пилотна за района, и се използва от Зелени Балкани за втори път в България, след успешното й приложение в Сакар, където благодарение на усилията на организацията видът бе върнат след близо 50 годишното му изчезване от фауната на страната.

Белошипите ветрушки са дребни соколчета, които се хранят предимно с насекоми, дребни влечути и бозайници. Те са изключителен помощник на селските стопани в борбата с вредителите, като скакалци, щурци, попови прасета, мишевидни гризачи. Изчезнали предимно заради интензивното земеделие, развито в България в средата на миналия век, сега, благодарение на усилията на шепа хора, тези птици са отново в небето на България. А Стара Загора има шансът да бъде сред малкото места у нас, където видът може да бъде наблюдаван.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top