Заетостта в Старозагорско е по-висока от средната за страната

През първото тримесечие на 2017 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 138.6 хил., от които 75.1 хил. са мъже и 63.4 хил. са жени, сочат данни на Националния статистически институт. Коефициентът на заетост в областта е 50.8% (при 50.0% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. се увеличава с 2.3 процентни пункта.

Коефициентът на заетост при мъжете е 57.6%, а при жените - 44.6%.

През първото тримесечие на 2017 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 136.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 66.9% (71.5% за мъжете и 62.2% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2016 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.5 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top