Стара Загора е домакин на годишната работна среща на Форума на нотифицираните органи в България – 2017

„Център за изпитване и европейска сертификация“ ЕООД е домакин на годишната работна среща на Форума на нотифицираните органи в България – 2017 г. с председател инж. Благовеста Шинева. Срещата ще се проведе на 19 юни на Старозагорски минерални бани.

На събитието ще бъде изнесен доклад за дейността на нотифицираните органи за 2016 г. Темите, които предстои да бъдат обсъдени, се отнасят до безопасността на продуктите, прилагане на Европейското законодателство и на някои европейски регламенти в националното законодателство, осъществяване надзор на пазара, технически надзор на съоръженията с повишена опасност и др. Тези теми са актуални не само за нотифицираните органи и икономическите оператори, но и за обществото, като цяло.

На форума ще присъстват, Петър Горновски, Председател на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН), Нели Карипова, главен директор на ГД „Инспекция за държавен технически надзор“ към ДАМТН, Мирослав Йотов, главен директор на ГД „Надзор на пазара“ към ДАМТН, представители на ДАМТН, Министерство на икономиката, Български институт по метрология и всички български нотифицирани органи.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top