Старозагорски ученици бяха “културни детективи“

На 15 юни 2017 г., от 14.00 ч. в  ЕГ "Ромен Ролан", Стара Загора, в зала "Америка за България" ще бъдат представени  резултатите от международния двугодишен проект по програма Еразъм плюс КА 2   My Way Your Way Our Shared Cultural Identities.   

Проектът е на тема Междукултурни различия и начини на преодоляването им и се реализира в партньорство с училища от четири държави. От гимназията участват 30 ученици. Те са в ролята на "културни детективи", които  събират информация за особеностите в общуването с хора с друга културна идентичност, описват ситуации, в които възникват проблеми, основани на различни ценности и норми на поведение. Създават материали, с които да илюстрират културните сблъсъци, и предлагат решения за успешното им преодоляване. Реализирани са четири обмена: в България през 2015 г., в Испания - 2016г., в Италия - 2016 г. и в Швеция - 2017 г. Координатори на проекта са Таня Маджарова и Ирена Личева.

Глобалната цел е умения за разбиране на различния от нас, за поставяне под въпрос „правото” на нашите норми, стереотипи и ценности да бъдат единствените, чрез които се обясняват и оценяват критичните инциденти в общуването. 

На 15 юни участниците  ще представят приложение-игра, което илюстрира по забавен начин открити от "културните детективи" различия.  Ученици и учители ще споделят избрани моменти от срещата им с „другостта“,  ще разкажат за уменията, необходими за успешно общуване с представители на други култури.  Ще бъдат показани и полезни ресурси, които могат да се ползват от учителите по чужди езици, имащи интерес да развиват културната интелигентност и междукултурните  умения на учениците.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top