От днес започва планово миене на улици и булеварди в Стара Загора

От днес до 9 юни започва планово миене на улици и булеварди в Стара Загора С цел подобряване на санитарно хигиенните условия на градската среда и намаляване на нивата на фините прахови частици във въздуха, емитирани от интензивния автомобилен трафик през пролетно-летния сезон , Община Стара Загора повишава честотата на миене на териториите за обществено ползване.

Предварителен график за миене на улиците в Стара Загора

Понеделник – 05.06.2017 год.
1 ул. „Св. Княз Борис“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Стефан Стамболов“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Л. Каравелов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
Вторник – 06.06.2017 год.
1 ул. „Евлоги Георгиев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
2 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
3 ул. „Хр. Смирненски“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
4 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
5 ул. „Българско опълчение“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
6 ул. „Антон Марчин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
7 ул. „Подп. Калитин“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
8 ул. „Стефан Сливков“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
9 ул. „Кольо Райнов“ от ул. „Св. Княз Борис“ до бул. „Цар Симеон Велики“
Сряда – 07.06.2017 год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до бул. „Крайречен“
2 ул. „Св. Богородица“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Св. св.  Кирил и Методий“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
Четвъртък – 08.06.2017 год.
1 ул. „Л. Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
2 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
3 ул. „Хр. Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
4 ул. „Л. Каравелов“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
5 ул. „Стефан Караджа“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
6 ул. „Хр. Смирненски“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
7 ул. „Ангел Кънчев“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Генерал Гурко“
8 ул.“Българско опълчение“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Христо Ботев“
Петък – 09.06.2017 год.
1 ул. „Ген. Гурко“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Подп. Калитин“
2 ул. „Св. Богородица“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
3 ул. „Л. Каравелов" от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
4 ул. „Стефан Караджа“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“
5 ул. „Ангел Кънчев“ от ул. „Генерал Гурко“ до ул. „Христо Ботев“

При неблагоприятни метеорологични условия и настъпване на други непредвидени ситуации предварителният график може да бъде променен.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top