Стара Загора стигна Пловдив по ниска безработица и заема пето място в страната

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец април в Бюрата по труда на област Стара Загора регистрираните безработни са 8655, а равнището на безработица е 5,9 при 7,6 стойност на показателя за страната. Спрямо предходния месец равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни - с 239 души. По този показател Стара Загора заема пето място заедно с област Пловдив.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец април също намаляват. Общият им брой достигна 2526 – с 133 лица по-малко от м. март. Равнището на безработица е 3,2 на сто и намалява спрямо предходния март с 0,2 процентни пункта.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 1439 (56,96 на сто). Сравнението с предходния март показва незначинелно намаление. Нараства относителният дял на жените специалисти – 59,06 от всички специалисти при 43,8 на сто през март. Все така намаляват безработните в младежка възраст (298 през април, 317 през месец март,). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 215, които са 72,4% от всички младежи, регистрирани в отчетния месец, като показателят запазва своя относителен дял. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 1283, с 77 бр. по-малко от регистрираните на тази възраст в предходния период. Все така намалява месечният брой на безработните над 50 години – 945 или с 37 бр. по-малко спрямо март.

С 93 лица намалява броят на новорегистрираните безработни (366 през април, 459 през месец март), като нараства делът на освободените от частния сектор от 62% на 69%. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 162 и индустрия – 105.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top