Безплатна лекция по Andorid програмиране ще се проведе в Стара Загора

Лекцията "Въведение в Android програмирането" ще се проведе днес от 19:00 в споделеното работно пространство Zaralab. Това е втората тематична лекция за Android програмиране, като крайната цел на организаторите е да достигнат до цял обучителен курс след поредица въвеждащи събития по темата.

Лектор е Владимир Радков. Занимава се с програмиране от 10 години. Завършил е магистър по Компютърни системи и технологии в Технически Университет - София и от три години работи в eDynamix България, офис Стара Загора като Android програмист.

По време на лекцията ще бъдат разгледани следните неща:
- Запознаване с ImageView view
- Създаване на custom Drawable за фон на Button view
- Създаване на custom Drawable за фон на Layout view
- Запознаване с gradient на цветове, закръгляне на view и border на view
- Представяне на Activity life cycle
- Представяне на Activity stack
- Затваряне на Activity и използване на флагове за отваряне на съществуващо Activity
- Представяне на ToggleButton view
- Проверяване на isChecked за ToggleButton view
- Преглед на променливи
- Представяне на if условие и неговите else if и else разновидности
- Запознаване с оператори за сравнение
- Запознаване с логически оператори

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top