8699 семейства са с получили месечни помощи за деца в Стара Загора през март

През март  Дирекция "Социално подпомагане" Стара Загора е отпуснала 504 месечни помощи за деца с трайни увреждания по реда на чл. 8д от ЗСПД, като са обхванати 489 семейства. Отпуснати са средства в размер на 277 285,00 лв. за периода.

Месечни помощи за отглеждане на деца по реда на чл. 7 от ЗСПД за същия период са за 12 381 деца, като са обхванати 8210 семейства. Отпуснати са средства в размер на 510 986,41 лв.

Дирекция “Социално подпомагане” – Стара Загора обслужва населението на община Стара Загора и община Опан и включва общо 64 населени места. Лицата с увреждания получават месечни добавки за социална интеграция по Правилника за подпомагане на закона за интеграция на хората с увреждания и за месец март 2017 г. на 20763 лица е изплатена сумата от 208 777.90 лв., а целева помощ за покупка и ремонт на МИПСПС по условията и реда на ППЗИХУ за месец март 2017г. са получили 299 лица в размер на 126845 лв.

Тенденцията е за увеличаване на възрастните хора и лицата с увреждания, които се нуждаят от социално подпомагане и ползване на социални услуги.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top