Днес избират нов председател на общински съвет Стара Загора

Днес общинските съветници в Стара Загора ще изберат нов председател на местния парламент.Според изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация Общинският съвет избира председател от своя състав. Изборът се провежда с тайно гласуване. За избран се смята кандидатът, който е получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците.

"Групата на ПП ГЕРБ предлага кандидатурата на адвокат Таньо Брайков. Тя е единствена и, според нас, най-подходяща. Надяваме се да получим по-широка подкрепа от страна и на другите политически групи. Адвокат Брайков може да продължи добрия тон и конструктивизма в работата на ОбС, наложен от досегашния председател Емил Христов",обясни общинският съветник и ръководител на ГЕРБ в местния парламент Николай Диков.

Най-напред ще бъде избрана петчленна Комисия за провеждане на избора, която утвърждава образец на бюлетина. След това се дава думата на общински съветници за предложение за кандидати за председател на Общински съвет Стара Загора.  След изчерпване на предложенията се дава технологично време от 10 мин за изготвяне на бюлетините и се пристъпва към гласуване. То приключва след като гласуват всички присъстващи на сесията общински съветници. Председателят на комисията за провеждане на избора докладва  резултатите.  Получилият повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците се смята за избран.

Двама нови общински съветници ще положат клетва на заседанието. Това са Гочо Каргьозов и Светлана Иванова от листата на ГЕРБ. Те заемат овакантените места на Емил Христов и Радостин Танев, които вече са народни представители.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top