Безработицата в община Стара Загора падна до 3,3 на сто

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец март в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 8894 безработни и равнището на безработица е 6,0 на сто, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни - с 242 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,3 на сто, а с най-високо - община Николаево - 53,7%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец март също намаляват. Общият им брой достигна 2659. Равнището на безработица е 3,4 на сто и намалява спрямо предходния февруари с 0,2 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 156 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2604, равнище на безработица - 3,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 55, равнище на безработица - 8,7 на сто. Намаляват безработните в младежка възраст.

В отчетния месец са обявени 367 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 319, с 19,4 на сто по-малко от заявените предходния февруари. Частният сектор е заявил 221 места - 60,2 на сто от местата. Делът му намалява от 64,1 на сто през февруари до 60,2 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец март 328 - 89,3 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през месец март са обявени 48 работни места: 19 по национални програми за заетост, 2 по други програми и 27 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 400, жените – 209, младежите - 93, продължително безработните – 31, безработните с намалена работоспособност - 9.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top