Над 700 младежи са обхванати в дейността на Международния младежки център в Стара Загора

В различни неформални дейности на единствения у нас Международен младежки център със сертификат за качество от Съвета на Европа, който работи в Стара Загора, са обхванати 708 младежи на възраст между 15 и 29 години, от които повече от 25% са младежи в неравностойно положение и роми. Успешно обучени в различни области са 253 от младежите, чрез неформалния образователен профил на центъра като инструмент за социално включване, стана ясно на проведената днес заключителна пресконференция по проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в гр. Стара Загора“. Развиването на международните партньорски отношения даде възможност за обогатяване на дейностите  и постигане на международни стандарти при реализирането на младежката работа.
Създадените клубове по английски език, популярна психология и модерни и народни танци, привличат все повече младежи, като ги приобщават и насочват от интересните и занимателни моменти към сериозния избор на образование и професионална реализация, разказаха младежките работници. Дейността на центъра стартира с проучвания и  картографиране на кварталите с преобладаващо ромско население и активна работа в района на кв.“Лозенец“.  Провеждат се информационни кампании в училищата и социалните институции, работи се и с родителите.

Работата по проекта приключва на 30-ти април т. г. Той се изпълнява по Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“ на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, чрез  Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство с финансовото съдействие на Норвегия, Лихтенщайн и Исландия. Общата стойност на проекта е  1 395 380 евро, бенефициент е Община Стара Загора, а партньор – НПО „Свят без граници“.

Създаването на Международен младежки център в град Стара Загора – един от най-големите областни градове в България, е от изключителна важност за повишаване на личностното развитие и насърчаване на творческите изяви на младите хора, включително тези в риск и неравностойно положение. Около тази теза се обединиха участниците в екипа на пресконференцията днес – зам.-кметът Иванка Сотирова – ръководител на проекта, Пенка Чавдарова, нач. на общинския отдел „Образование“ и координатор, завеждащия „Международните връзки“ Георги Симеонов, директор на Дирекция „Устойчиво развитие и евроинтеграция“ и управителя на ММЦ Весела Марева. Присъства представител на Министерството на образованието, както и Милена Илиева от партньорската организация „Свят без граници“.
Това, което прави ММЦ – Стара Загора разпознаваем, е засилената работа с младежи от ромската общност. Те също са част от активната международна дейност на центъра. По този начин младежите в неравностойно положение и в риск също получават възможност да развиват способностите си и да се приощават към ценностите на Съвета на Европа. Един от младежите, осемнайсетгодишният Недко Боянов днес получи наградата си от конкурса за лого на ММЦ – Стара Загора.

Европейският комитет по въпросите на младежта присъди Знак за качество на Съвета на Европа на Международния младежки център в Стара Загора, за водещата му роля като модел за работа с млади хора и младежи в риск. Той единствен, от общо 4-те центъра в България, получи знака за качество, който влезе в сила от 1 януари 2017 г. и има първоначална продължителност 3 години.

Община Стара Загора е осигурила от бюджета си финансиране на дейността на центъра до края на 2017 г. В Общинския съвет предстои да се вземе решение за преминаването му като звено в структурата на общинската администрация. Ще се работи в посока на разширяване на дейността му, която да обхване още деца и родители.
Официалната церемония по връчване на Знака за качество ще се състои на 16 май 2017 г. от 11 часа в Международния младежки център.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top