Старозагорски ученици приложиха математиката в живота

Учениците от групата по "Приложна математика, математика за живота"  в старозагорското СУ „Иван Вазов“ представиха разработките си по проект „Твоят час”.  Заниманията са водени под ръководството на  Динко Цвятков.

На презентацията присъстваха преподавателите от гимназията, както и  Олег Стоилов, председател на Старозагорската Търговско-промишлена палата и координатор  на Регионален академичен център Стара Загора. Той, заедно с Динко Цвятков и Регионално управление на образованието  съдействат на Института по математика и информатика към БАН за въвеждането на изследователския подход при преподаване на математика  и информационни технологии в училищата от Старозагорска област.

 „За мен през всички месеци на активна творческа работа най-важни бяха емоциите на учениците. Чрез овладяването им заедно преодолявахме трудностите. Така учениците добиваха увереността, че могат да се справят с поставените задачи и повишаваха самочувствието си. Това е сигурна гаранция, че тази извънкласна форма е изключително ползотворна за развитието на учениците като личности и за формирането на основните ключови компетентности заложени в Европейската референтна рамка, за учене през целият живот“, категоричен е педагогът.

Талантливите математици Иван Петров, Денис Неделчев, Десислава Василева, Ивана Денева, Венцислава Бойчева, Кристина Иванова, Мария Калчева, Памела Георгиева, Стефани Гяурова от 9а клас профил "Информационни технлогии" и Светослав Ангелов от 11б клас профил "Предприемачество и мениджмънт"с уникалните презентации, представиха математическите закономерности чрез различни изразни средства, вкл. с танци.

Всички ученици, участващи в проекта, получиха специални грамоти.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top