Обявиха конкурс за “Заместник директор на РЗИ“ в Стара Загора

Регионална здравна инспекция обяви конкурс за длъжността "Заместник директор на РЗИ".Изискванията са магистърска степен по медицина, призната медицинска специалност, квалификация по здравен мениджмънт и 3 година трудов стаж за придобиване на специалността. Документи за кандидатстване се приемат в срок от  1/ един/ месец от публикуване на обявата кандидатите да представят в сградата на РЗИ - Стара Загора следните документи:

Писмено заявление по образец за участие в конкурса, декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не  е поставяно под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност, копие от диплома за завършено висше образование, копие от документи, удостоверяващи професионален опит, копие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации. При подаване на документите на кандидатите ще се предостави длъжностна характеристика  за конкурсната длъжност.

Конкурсът ще се проведе чрез  тест и провеждане на интервю. Съобщенията във връзка с конкурса ще се обявяват на информационните табла в сградата на РЗИ и сайта на инспекцията.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top