Заетостта в Старозагорско по-ниска с близо 2% от средната за страната

През четвъртото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Стара Загора е 130.4 хил., от които 71.4 хил. са мъже и 59.0 хил. са жени, сочат данните на Националния статистически институт. Коефициентът на заетост в областта е 47.6% (при 49.2% за страната) като в сравнение със същото тримесечие на 2015 г. намалява с 0.2 процентни пункта. При мъжете този коефициент е 54.4% , а при жените - 41.2% .

През четвъртото тримесечие на 2016 г. във възрастовата група 15 - 64 навършени години заетите лица са 129.0 хиляди. Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 63.1% (68.2% за мъжете и 57.8% за жените). В сравнение със същото тримесечие на 2015 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 0.5 процентни пункта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top