По 80 сигнала дневно за бедстващи животни постъпват в Спасителния център на „Зелени Балкани“ в Стара Загора

Всяка година сигналите в Спасителния център за диви животни на Сдружение „Зелени Балкани“ в Стара Загора стават все повече и по-разнообразни. На ден средно по 80 сигнала за бедстващи животни постъпват на зеления телефон, информира на пресконференция д-р Христина Клисурова, която отговаря за връзките с медиите в Центъра.

През 2016 г. Спасителният център за диви животни е поел грижите за общо 1331 животни. Част от тях са диви животни , постъпили за лечение, други са птици, излюпени във волиерите, а трети за размножаване и и интродукция.
Ветеринарните лекари са оказали помощ на 215 пациенти с фрактури. От тях 30 отново са се върнали в природата,12 са били насочени към различни зоопаркове в страната, а 22 са останали за отглеждане във волиерите. За останалите краят е бил летален.

Общо 548 диви сирачета са били настанени в Спасителния център,  309 от тях са били освободени в природата, 21 са настанени във волиерите, а за останалите краят е бил фатален.
Успешно се развива приемната грижа. В Спасителния център се поддържат двойки керкенези, кукумявки, забулени сови.

И през 2016 г. продължава работата по проекта „Завръщане на ловния сокол в България“. Общо 20 млади птици вече са освободени в природата. Очакваме скоро и у нас да има резултати по проекта „ Светло бъдеще за черния лешояд“, в Центъра се отглежда вече първата двойка, обясни д-р Христина Клисурова. 2016 година е била успешна и за размножаването на белошипата ветрушка, 63 малки пиленца вече са природата.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top