Близо 140 хил.лв. отпускат по програми за заетост в Старозагорско

В Областна администрация Стара Загора се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствано от Румяна Друмева, заместник областен управител.  Заседанието бе свикано във връзка с реализирането на Регионалните програми за заетост и обучение за 2017 г., регламентирани в чл. 31, ал. 3, т. 3 и ал. 4, чл. 32 и чл. 33 от Закона за насърчаване на заетостта.

Пред членовете на Комисията бе представен за съгласуване проект на Методика за оценка и подбор на проектни предложения от работодатели - кандидати за включване в Регионална програма за заетост и обучение на област Стара Загора за настоящата година. Присъстващите обсъдиха и гласуваха състав на временна комисия към Постоянната комисия по заетостта. Същата ще координира процеса по изготвяне на проектните предложения, които ще бъдат включени в Регионалната програма за заетост и обучение на област Стара Загора, както и  ще участва в подбора и оценката им.

Разпределението на средствата от бюджета на МТСП за активна политика по области в Националния план за действие по заетостта през 2017 г. е утвърдено с Решение № 82 на МС от 26 януари 2017 г. За  област Стара Загора размерът на средствата е 137 743 лева.

И през 2017 г. активната политика на пазара на труда ще бъде насочена към следните целеви групи: безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25 г., младежи, които нито се обучават, нито са заети; безработни над 50-годишна възраст; продължително безработни лица; безработни с ниска или нетърсена на пазара на труда професионална квалификация и недостиг на ключови компетентности, в т.ч. безработни с ниско образование (включително от ромски произход); хора с увреждания и лица извън работна сила, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top