Над 300 са обявените свободни работни места в община Стара Загора през януари

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през месец януари в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 9182 безработни и равнището на безработица е 6,2 на сто, с 2,0 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 305 души. С най-ниско равнище на безработица е община Стара Загора – 3,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 51,0%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец януари също нарастват. Общият им брой достигна 2902. Равнището на безработица е 3,7 на сто и нараства спрямо предходния декември с 0,1 процентни пункта. Увеличението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 65 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 2840, равнище на безработица - 3,6 на сто; община Опан - регистрирани безработни 62, равнище на безработица - 9,9 на сто.

През януари са обявени 301 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 292, с 24,8 на сто повече от заявените предходния декември. Частният сектор е заявил 168 места - 55,8 на сто от местата. Делът му нараства от 53,8 на сто през декември до 55,8 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец януари 231 - 76,7 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

По програми за заетост и обучение през месец януари са обявени 9 работни места, всички по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Безработните постъпили на работа в отчетния месец са 279, жените – 166, младежите - 54, продължително безработните – 22, безработните с намалена работоспособност - 7.

Коментирай!

Още новини