Област Стара Загора на четвърто място по произведен брутен вътрешен продукт

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Стара Загора през 2015 година е 4 403 млн. лв. Това нарежда областта на 4 място в страната, след областите София (столица), Пловдив и Варна, сочат данните на Националния статистически институт. В сравнение с 2014 г. обемът му в номинално изражение е намалял с 6.3%. Произведеният в областта БВП представлява 5.0% от общия за страната. На човек от населението се падат 13 555 лв. от стойностния обем на БВП за областта, при 12 339 лв. за страната. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е област София (столица) - 26 690 лв., а с най-ниско - област Сливен с 5 921 лева.

Създадената от отраслите на областната икономика брутна добавена стойност 2 (БДС) през 2015 г. възлиза на 3 805 млн.лв. по текущи цени, което е с 6.7% по-малко в сравнение с 2014 г. и представлява 5.0% от добавената стойност за страната.

Добавената стойност реализирана от дейностите в сектора на услугите е 1 360 млн. лв. и представлява 35.7% от общата БДС за областта. В сравнение с 2014 г. относителният и дял се увеличава с 4.0 процентни пункта. През 2015 г. добавената стойност реализирана от дейностите в индустриалния сектор е в размер на 2 302 млн. лв. и представлява 60.5% от общата БДС за областта. Спрямо 2014 година нейният относителен дял намалява с 4.2%.

Относителният дял на аграрния сектор представлява 3.8% от добавената стойност на областта и е в размер на 143 млн. лева. Спрямо 2014 г. той бележи увеличение с 0.2%

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top